‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

İcra Davasına Nasıl İtiraz Etmek

İcra Davasına Nasıl İtiraz Edilir

09.10.2018 0 Yorum

İcra Davasına Nasıl İtiraz Edilir?


Alacaklı olan kişiler bunu normal yollardan tahsil edemediklerinde devlet gücü ile tahsil etmek için icra daireleri üzerinden icra takibi başlatırlar. Bu takip sonucunda ilgili icra daireleri de ödeme emri çıkararak ilgili kişiye iletir.İcra Takibine İtiraz Hakkı Var Mıdır?


İcra takiplerini başlatan kişiler bunları farklı nedenlerden dolayı yapmaktadır. Fakat yapılan işlemin her zaman doğru olacağı gibi genel bir kaide yoktur. Dolayısıyla da bu takiplere insanlar itiraz edebilirler. İtiraz için farklı seçenekler vardır ve bunlardan en fazla tercih edileni dilekçedir. Bir dilekçe yazılarak icra takiplerine itiraz edilebilir ve bu aşamadan sonra söz konusu takip hızlı bir biçimde durdurulur.

İtiraz dilekçelerinin yazımı hususunda dikkatli olunması gerekir fakat bu dilekçeler bir şekle tabi değildir. Dolayısıyla da borçlu olan kişinin imzasının olması, dilekçenin geçerli sayılacağı anlamına gelir. Bu durum geçmiş yıllarda verilen Yargıtay kararlarında da bu şekildedir.


İcra Takibinde itiraz Nereye Yapılır?


İcra takibi nedeniyle ödeme emri gelen kişiler, eğer gelen ödeme emrinin hatalı olduğunu düşünüyorsa buna itiraz etmelidir. Bu itirazın mutlak surette, ödeme emrini yollayan icra dairesine yapılması gerekiyor.Ödeme emrinin geldiği icra dairesine giderek dilekçe verilebilir. Bu şekilde itiraz edilebileceği gibi buraya farklı bir icra dairesi üzerinden de dilekçe gönderilmesi söz konusudur.


Fakat bu şekilde farklı bir icra dairesi üzerinden dilekçe gönderilmesi durumunda posta giderlerinin de karşılanması gerekir. Bunun dışında kişiler, itiraz süresi içerisinde bu işlemi yapmalıdır.


Ödeme emrinin geldiği icra dairesine giderek dilekçe verilebilir. Bu şekilde itiraz edilebileceği gibi buraya farklı bir icra dairesi üzerinden de dilekçe gönderilmesi söz konusudur.

İcra Takibine İtiraz İşlemi Sonrasında Ne Olur?


7 günlük itiraz süresi içinde borçlu kişi itirazını yaparsa icra takibi durdurulur. Bu aşamadan sonra alacaklı olan kişi mahkemeye başvurabilir. Bu başvuru itirazın kaldırılmasına yöneliktir. Mahkeme sürecinde ise detaylı bir inceleme yapılır.


İcra davası görülürken itirazların ve savunmaların son derece profesyonel bir şekilde yapılması gerekiyor. Aksi halde kazanılmış haklar kaybedilebilir. Hukuki işlemlerin tamamı uzmanlık istemektedir ve bu işlemler kesinlikle hafife alınmamalıdır. Bu konularda yeterince bilgisi olmayan kişilerin bundan dolayı hukuki destek alması çok önemlidir.