Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir

Veraset İlamı Çıkarılırması

Veraset İlamı Nasıl Çıkarılır

26.01.2019 0 Yorum

Veraset İlamı Nasıl Çıkarılır?


Veraset nedir? Veraset nasıl çıkarılır? Veraset ilamı için nereye müracaat etmeli? Veraset ilamı için belli bir süre var mı? Veraset ilamını kim alabilir? Veraset ilamı ne işe yarar? Yazımızda bu soruların cevaplarını bulabilirsiniz.
Bir kişinin ölümünün ardından mirasçılarının kim olduğu ve mirastan alacakları payı gösteren belgeye veraset ilamı belgesi denilmektedir. Bu belgeye Mirasçılık Belgesi de denir. Bu belge miras paylaşımı, taşınır ve taşınmaz mal varlıklarının devri ve miras reddi davaları için de gereklidir.Veraset ilamı İçin Nereye Müracaat Etmeli?


Veraset ilamı belgesi alabilmek için notere veya Sulh Hukuk Mahkemesi’ne müracaat etmeniz gerekmektedir. Veraset ilamı işlemleri için ölüm belgesi, nüfus kayıt örneği ve veraset ilamı istediğimizi bildiren bir dilekçe gereklidir. Mirasçılardan birinin mahkemeye ya da notere başvuru yapması yeterlidir. Noter nüfus kayıtlarını inceleyerek mirasçı olup olmadığınızı kontrol eder. Nüfus kayıtlarında mirasçı olduğunuz doğrulanıyorsa noter veraset ilamını mirasçıya verir.

Mahkemeye Müracaat Edilmesi Gereken Durumlar


Atanmış mirasçıların Mirasçılık Belgesi alabilmek için varis olduklarını mahkeme önünde kanıtlamaları gerekir. Mirasçıların içinde yabancı uyruklu olan varsa veya miras paylaşımı konusunda anlaşmazlık yaşanıyorsa mahkemeye müracaat edilmelidir. Dava açılabilmesi için bir kişinin müracaatı yeterlidir. Türkiye’nin her yerindeki mahkemelere başvurulabilir. İşlemlerin kolaylıkla yürütülmesi için murisin (ölen kişinin) son ikamet adresinin bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesi’ne müracaat edilmesi daha uygundur. Mirasçılık Belgesine itiraz edilmesi veya mirasın reddi durumunda yine Sulh Hukuk Mahkemelerine gidilir.


Atanmış mirasçıların Mirasçılık Belgesi alabilmek için varis olduklarını mahkeme önünde kanıtlamaları gerekir. Mirasçıların içinde yabancı uyruklu olan varsa veya miras paylaşımı konusunda anlaşmazlık yaşanıyorsa mahkemeye müracaat edilmelidir.


Veraset İlamı Alınması Zorunlu Mu?


Yasal olarak varisin hakkı olan mamelekindeki tüm malvarlığı ve borçları kısaca aktif ve pasifi olan tüm malvarlığı otomatik olarak varise ölümle birlikte intikale eder. Ölümden itibaren 3 aylık süre içinde mirasın reddi davası açılmadığı sürece miras kabul edilmiş sayılır..