Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir

Senedin İcra Takibi Nasıl Yapılır

Senedin İcra Takibi

25.01.2019 1 Yorum

Senedin İcra Takibi


Türk Ticaret Kanunu’nda düzenleme bulmuş olan kambiyo senetleri kıymetli evraklardır. Bu sebeple de kambiyo senetleri için yapılacak icra takiplerinde özel bir yol kanunda düzenleme bulmuştur. Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takibin kanunda ayrıca düzenlenmesinin sebebi takibin daha çabuk ve kolay ilerlemesini sağlamaktır.

İcra Takibi Aşamaları


Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takip yolunda
  • Takip talebi

  • Ödeme emri

  • Takibin kesinleşmesi

  • Haciz

  • Satış ve ödeme aşamaları bulunmaktadır.


TAKİP TALEBİ

İcra takibi alacaklının bir takip talebiyle icra dairesine başvurmasıyla başlayacaktır. Takip talebinin yetkili icra dairesine yapılması gerekmektedir. Yetkili icra dairesi belirlenirken genel haciz yoluyla takip yolunda benimsenen açıklamalar geçerli olduğu gibi kambiyo senedi bulunduğu için özel yetkinin bulunup bulunmadığına da bakılması gereklidir.


Takip talebi başlatılırken icra müdürünün incelemesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Öncelikle senedin kambiyo senedi olup olmadığı belirlenir. Şayet senet kambiyo senedi ise alacaklının bu yola başvurma hakkının bulunması ve senedin vadesinin gelmesi gereklidir. Bu üç başlığın inceleme sonucunda bulunduğu tespit edilirse takip talebi icra müdürü tarafından kabul edilecektir.


ÖDEME EMRİ

Takip talebinin kabulünden sonra icra müdürü borçlunun adresine bir ödeme emri gönderir. Ödeme emri takip konusu alacak miktarını ve bu alacağın dayanağını gösterir belgedir. Borçlu senetteki imzanın kendisine ait olmadığını iddia ediyor ise ödeme emrine 5 gün içerisinde itiraz edebilecektir. Şayet senet kambiyo senedi vasfını taşımıyor ise bu durumda da 5 gün içerisinde şikayet yoluna başvurulması mümkündür. Ödeme emrine karşı itiraz yoluna başvurulmaması durumunda takip kesinleşecek ve haciz yoluna başvurulabilecektir ve bunun neticesinde haczedilen mallar satılarak paraya çevrilebilecektir.


“a) Borca itiraz: Madde 169 –jpg
Senedin İcra Takibi Madde 169

“b) İmzaya itiraz: Madde 170 –jpg
Senedin İcra Takibi Madde 170Ödenmeyen Senet Ne Zaman İcraya Konulabilir ?


Ödenmeyen bir senetten bahsedilebilmesi için öncelikle söz konusu senedin vadesi gelmiş olmalı ve borç borçlu tarafından ödenmemiş olmalıdır. Senet bedeli elden tahsil edilebileceği gibi banka yolu ile de tahsil edilmesi mümkündür. Şayet bu iki yolla da senet bedeli tahsil edilememiş ise bu halde icra takibi başlatılması mümkündür.


Senedin vadesinin gelmesi ve borçlunun buna rağmen ödeme yapmaması halinde yapılabilecek ilk şey bankaya başvurmak olabilecektir. Bankaya başvuru ile banka borçluya protesto çekecektir. Protestonun yani bankaya başvurunun alacaklıya kazandırdığı birtakım haklar bulunmaktadır. Eğer keşideci ya da üçüncü kişi var ise protesto sayesinde alacaklı alacağı için bu kişilere de başvurabilecektir.


Bankaya başvurma yolunun yanı sıra alacaklı ihtar yoluna da başvurabilir. Borçlunun borcunu ödememesi halinde alacaklı borçluya ihtar çekerek belirli bir süre içerisinde borcunu ödemesini isteyebilir. Şayet bu süre zarfında da borçlu borcunu ödemezse artık alacaklının icra takibine başlaması en mantıklı seçenek olacaktır.


İcra takibi ve ödeme aşamaları yukarıda kısaca izah edildiği gibidir. Borçlunun ödeme emrini tebliğ aldıktan sonra ödeme yapması için 10 günlük bir süresi daha olmaktadır Bu süre içerisinde ödeme yaparsa icra takibi sonlanır. Çünkü artık ortada takibe konu bir borç kalmamış olacaktır. Ancak 5 günlük süre içerisinde borçlu imzaya itiraz etmez ise bu halde takip kesinleşir.Borçlunun doya borcunu ödememesi halinde ise borcun karşılanabilmesi için alacaklı haciz işlemlerini başlatabilir. Borçlunun malvarlığına haciz konulabilir. Hatta maaşı dahi haczedilebilir. Haciz yoluyla amaçlanan borcun bir an önce ödenmesidir. Haczedilen mallar için öncelikle kıymet takdiri yaptırılır. Kıymet takdiri sonucunda belirlenen mal değeri ile mallar satılarak bedeli alacaklıya ödenir. Böylece senet sebebiyle edinilen borç kapatılmış ve alacaklı alacağına kavuşmuş olur.


Türk Ticaret Kanunu’nda düzenleme bulmuş olan kambiyo senetleri kıymetli evraklardır. Bu sebeple de kambiyo senetleri için yapılacak icra takiplerinde özel bir yol kanunda düzenleme bulmuştur.

Önceki Yazı

Maaş Haczi...

Yorum Yap

2019-06-26 YUSUF DERE

merhaba ben 2008 yılında işe girerken senet imzalattılar çünkü şoför olduğumuz için bir nevi işyerleri kendilerini güvence altına almak için bende imzaladım 2010 yılında çıkış verildi mahkemelik olduk ve halen devam ediyor bu şirket benim imzaladığım senedi şirette çalışan kişi adına yazıp 2017 tarih li bana para vermiş gibi senede ismini yazıp mustafa erkek isimli kişi cirolamış başka bir kişiye senedi vermiş ama o 2 inci kişi senedi cirolamamış işleme koymuş böyle durumlarda hangi yol izlenir?birde ben senedi 2008 yılında imzaladım şimdi senedin üzerine yazılan yeni yazıldı büyük ihtimal çünkü dava benim lehime oldu bu yazı itiraz etsem bilirkişiye veya nerede bakılıyorsa belli olurmu?bilgi verirseniz sevinirim şimdiden teşekkür ederim

2019-06-26 Aylin Göstericiler

Kambiyo senetleri sebepten mücerret sebeplerdir. Yani ikinci veya üçüncü kişiler ciroladığı zaman senedin yeni sahibi aradaki borç alacak ilişkisini ispatlamak zorunda olmayıp senedi işleme koyduğu anda açacağı dava ile borçlu olmadığını ispat külfeti sizin üzerinizdedir. İspat kuralları ise hmk gereği istisnalar dışında yazılı delil ile olmak zorundadır. Daha ayrıntılı bilgi için 02242503681 arayınız iyi günler dilerim.