Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir

İş Kazası Davalarında Tazminat Nasıl Alınır

İş Kazası Davalarında Tazminat Nasıl Alınır

15.11.2018 0 Yorum

İş Kazası Davalarında Tazminat Nasıl Alınır?


İş kazası tazminatı; işçinin iş yerinde çalışırken, çalıştığı iş ile bağlantılı olan bir konuda geçirdiği kaza sebebiyle işçiye ödenecek tazminattır. Bu tazminatın ödenebilmesi için gerekli olan birçok şart var. Öncelikle iş yerinden sayılan bir yerde bu kazanın gerçekleşmesi lazım. İş yerinden sayılan yerleri de açmak gerekirse; işçinin çalıştığı alan, işe gidip gelirken geçirdiği süreler, öğlen molası vs. hepsi iş yeri kapsamına girer. Kazanın bu tür alanlarda ve mesai saatleri içerisinde olma şartı da var tabi. Mesela personel çıktı ve servise bindi, araç kaza yaparsa bu iş kazası olarak tanımlanır.

Ama araçtan indi ve yolda karşıdan karşıya geçiyor ve bir kaza geçirdi, artık bu iş kazası değildir. Burada normal bir kaza gibi hüküm görür. İş kazası geçirildiği zaman burada kasıt unsuru olmadığı için tedbirsizlik ve dikkatsizlikten dolayı yaralanma veya ölüme sebebiyet vermekten dolayı öncelikle bir savcılık soruşturması yapılıyor. İşveren kaza olur olmaz bunu SGK’ya da bildirmek zorunda. Bakanlık, kazanın durumuna göre bir müfettiş tayin ediyor ve orada bir araştırma yapıyor. Bu ön araştırmada kazaya neden olan faktörler, iş güvenliği tedbirlerinin alınıp alınmadığı, işçinin bu tedbirlere uyup uymadığı, kazanın nasıl oluştuğu, işverenin varsa kusuru, işçinin varsa kusuru konularını içeren bir ön rapor hazırlanıyor.Aynı şekilde savcılık tarafından da böyle bir rapor aldırılabilir, ölüm ya da ciddi bir yaralanma varsa tabi. Bu süreçler devam ederken işçi eğer ‘’Ben bu olaydan dolayı iş gücümü kaybettim ya da mağdur oldum’’ diye bir iddiada bulunursa, işveren de gereken desteği sağlamıyorsa iş mahkemesinde iş kazasına dayalı olarak bir dava açabilir. Davada tabi mahkemenin yapacağı yargılama, işverenin kusuru ve işçinin kusurunu da gözetiyor. Her ne kadar iş güvenliği ile yasal mevzuat ve bu tür zorunluluklar getirilmiş olsa da bu mevzuata çoğu zaman işverenlerce yeteri kadar uyulmadığını görüyoruz. Bununla ilgili dediğimiz gibi bir mahkeme önce kusur araştırması yapar. Şahsın da SGK’ya başvuru yapmasını ister. SGK da şahsa geçici iş göremezlik ödeneği bağlar. Sonrasında iş göremezlik oranına göre bir tazminat hesabı yaptırılır. İş göremezlik oranları da tablo ile belirlenmiştir. Şahsın iş kazası sonucunda meydana gelen mağduriyetine göre oranlar değişir.

Bu oranlara göre mahkeme bir hesaplama yaptırır. En son işverenin kusuru kadar miktar işçiye tazminat olarak ödenir. Bu işin maddi tazminat boyutudur. Bir de manevi tazminat boyutu vardır. İşçinin yaşadığı, geçirdiği iş kazası nedeniyle maruz kaldığı tedavi sürecinde yaşadığı sorunlar mutlaka olabilir. Bir de tabi kalıcı bir hasar kaldıysa vücudunda ya da herhangi bir yerinde, bunu ömür boyu taşımanın getireceği bir takım kötü neticeler meydana gelmiş olabilir. Bu nedenle mahkeme, talep halinde ekonomik ve sosyal durumları dikkate alarak manevi tazminata da hükmedebilir.

İş Kazası Tazminatı Nasıl Hesaplanır?


İş kazası tazminatı nasıl hesaplanır hemen açıklayalım. İş kazası tazminat hesabında hüküm tarihine en yakın veriler esas alınır. Bilirkişi raporu ile hüküm tarihi arasında çok kısa bir süre olmalıdır. Rapor tarihi ile hüküm tarihi arasında katsayı artışları olmamalı ve gelirin miktarında da bir değişiklik olmamalıdır. İş kazası tazminatı hesaplanarak kazanın türüne ve alınacak raporun sonucuna göre tazminat oranları`nın değişeceğini unutmayınız.

Ama araçtan indi ve yolda karşıdan karşıya geçiyor ve bir kaza geçirdi, artık bu iş kazası değildir. Burada normal bir kaza gibi hüküm görür.


İş Kazası Davaları Ne Kadar Sürer?


İş kazası davaları, kazanın durumuna ve mağdurun yaşadığı mağduriyete göre değişiklik gösteren bir dava türü olduğundan önceden kesin bir süre vermek doğru değildir.

İş Kazası Davalarında İhtiyadi Tedbir Nedir?


İhtiyadi tedbir, iş kazalarında çok başvurulan bir yöntemdir. İşçi eğer dava sonunda hakkının zayi olacağını düşünüyorsa, mahkemeden işverenin mal varlığı üzerine bir tedbir talep edebilir. Bu tedbir ile birlikte mahkeme sabit görürse tedbirin şartlarını işverenin malvarlığı üzerinde tasarruf yetkisini kısıtlayabilir. Ayrıca kaza mağdurlarına tanınmış bir hak daha var. İşçi tazminata karşılık olarak mahkemeden çalışamayacak durumda ise ve işverenden de herhangi bir şekilde yardım göremiyorsa ön ödeme talep edebilir. Tabi bu ödeme bedelleri yargılamanın enbaşında henüz rakamlar ve kusurlar ortaya çıkmadan talep edildiğinde miktarlar düşük olabilir. Tüm bu olaylar yargılama yapıldıktan sonra tazminatın miktarı üç aşağı beş yukarı belli olduktan sonra bu ön ödemenin miktarını mahkeme arttırıp eksiltebilir, bunlar da işçiyi kazalar neticesinde koruyan düzenlemelerdendir.

Sonraki Yazı

Kat İrtifakı Nedir...

Yorum Yap